woensdag 14 mei 2008

13 en 14 mei

Na het lange Pinksterweekend is de collegevergadering op dinsdag de eerste werkactiviteit, uitgezonderd natuurlijk de koffer met stukken die zich niets van feestdagen aantrekt.

Dinsdagmiddag komt het dagelijks bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen op bezoek bij ons college. De Stadsregio, vroeger ook wel bekend als Knooppunt, vervult een belangrijke functie in de woningbouwplanning, de infrastructuur en de economische ontwikkeling. Daar gaat het gesprek met onder meer voorzitter Jaap Modder en mijn Wijchense collega Gosse Noorderwier die portefeuillehouder volkshuisvesting is, dan ook grotendeels over.

Aan het einde van de middag bezoek ik het adres Pontanusstraat 33, waar ik ooit aan het einde van mijn studententijd woonde. Voor het universiteitsblad Vox, waarvan ik gasthoofdredacteur ben, ga ik voor éénmaal terug naar de plek waar ik toen met mijn vriendin en nu mijn vrouw Machteld samenwoonde. Het is nog steeds een huis vol studenten, die mij hartelijk ontvangen. Ook onze oude buren, schoenmaker Frans Wolf en zijn vrouw Ank, die nu aan de overkant wonen, laten zich even zien. Ze hielpen ons vroeger als voor de zoveelste maal onze oude Peugeot niet wilde starten. Op ons huwelijk (vanuit datzelfde adres) kregen we een sleepkabel van ze. Ik woonde aan de Pontanusstraat toen in februari 1981 ’s nachts voorafgaande aan de ontruiming van de Piersonstraat daar de krakerszender Rataplan uit de lucht werd gehaald. Een donkere straat vol met ME en traangas, dat vergeet je nooit meer.

Woensdagochtend ben ik in Den Haag, achtereenvolgens bij Economische Zaken en bij Binnenlandse Zaken. Enkele maanden geleden nam ik het initiatief om met de burgemeesters van de grotere steden in de met Duitsland grenzende regio’s minister Maria van der Hoeven te vragen om een overleg. De steden, zoals Groningen, Enschede, Nijmegen of Maastricht, zijn de economische en sociale motoren in deze regio’s en zijn doorslaggevend voor de economische samenwerking over de landsgrenzen heen. Denk aan de samenwerking tussen universiteiten en het vele handelsverkeer. Vandaag praten we met minister Van der Hoeven. We spreken af dat er een regulier overleg komt tussen EZ en onze steden en dat we gezamenlijk extra impulsen gaan geven. De minister ziet het belang en wil daar nadrukkelijk aan bijdragen.

Daarna heb ik samen met burgemeester Job Cohen van Amsterdam een gesprek met minister Guusje ter Horst op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als voorzitters van het Korpsbeheerdersberaad en het Veiligheidsberaad overleggen we met de minister over de toekomstige samenwerking en de overdracht van verantwoordelijkheden op het vlak van politie en fysieke veiligheid van departement aan het veld. Op hoofdlijnen zijn wij het gelukkig wel eens.

Daarna naar Nieuwegein om op het gemeentehuis bij collega Cor de Vos samen met burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem en topambtenaar Gert Jan Bos van Binnenlandse Zaken afspraken te maken over de toekomstige rol van de Raad voor Multidisciplinaire informatievoorziening (Raad MIV), een adviesraad voor zowel politie als brandweer en hulpverlening, waarvan de plek en functie wel wat meer duidelijkheid behoeft, zeker nu het Veiligheidsberaad een steeds belangrijkere rol gaat spelen.

Ik ben te laat in Nijmegen terug en kan alleen nog maar het staartje van de vergadering van het regionaal college Gelderland-Zuid meemaken; gelukkig kon collega Gert Prick mij als voorzitter vervangen.

Aan het eind van de middag nog een bestuurlijk overleg met de besturen van de ACBN en de stichting Vierdaagse over onze goede samenwerking en de definitieve plannen voor de editie 2008. Vooral de gezamenlijke opening op zondag (voorheen de Vlaggenparade op maandag) is een echte vernieuwing en wat mij betreft een verbetering.

’s Avonds woon ik in het kader van de lustrumviering van de Radboud Universiteit een prachtig concert van Herman van Veen in de Stadsschouwburg bij. Ik was dertig jaar geleden een grote fan, verloor daarna een beetje de belangstelling maar ben nu weer helemaal verkocht. Woord- toon- en lijfkunstenaar in één. En met de geweldige gitariste Edith Leerkes aan zijn zij. Na afloop vertelt zij mij dat haar vader tussen 1994 en 1998 Kamerlid was. Ik herinner mij de oude Bertus Leerkes, die een éénmansfractie vormde namens de Unie 55+ nog goed. Hij was verpleegkundige van huis uit, had een hekel aan de ruzies in die andere ouderenpartij AOV en had het altijd aan de stok met de procedures in de Kamer. Aardige man.