woensdag 21 november 2007

21 november

Na een paar korte overleggen over de planning van de komende raadsvergaderingen en andere zaken, reis ik af naar Lobith, gemeente Rijnwaarden, voor de zitting van de Euregioraad, die bestaat uit gemeentelijke en regionale vertegenwoordigers uit onze Rijn & Waal- regio, van beide kanten van de grens. De zitting duurt niet erg lang, de meeste agendapunten zijn goed voorbereid. Aardig is de presentatie van een nieuwe toeristische fietsroute langs de Rijn vanaf de bron in de Alpen tot aan de monding bij Rotterdam. De Waal telt natuurlijk ook mee.

In de auto terug hoor ik dat zich diverse media hebben gemeld om te informeren naar een gerucht over wethouder Depla en een raadslid in de fietsenafdeling van de parkeergarage onder het stadhuis. Vervelend dat dit gerucht naar buiten komt, omdat naar mijn oordeel geen publieke belangen in het geding zijn. Al eind juni ben ik op de hoogte gesteld van de verhalen die rond gingen over iets dat zich in mei zou hebben voorgedaan. Ik heb laten nagaan of er sprake zou kunnen zijn van eventuele strafbare feiten, seksuele intimidatie, misbruik van positie of aantasting van iemands integriteit. De rapportage van de gemeentesecretaris gaf aan dat daarvan geen sprake was. Daarmee was en is het een privé-zaak, wat ik er verder ook van zou kunnen denken.
Toen enkele weken geleden een van de fractievoorzitters uit de raad zich tot de griffie en daarna tot mij wendde voor opheldering, heb ik hem precies dat gemeld. De dag daarna heb ik alle fractievoorzitters dezelfde informatie gegeven. Ik heb ook gemeld dat er geen beelden zijn en dat er ook door niemand opdracht is gegeven om die te wissen of te vernietigen. Dat ze er niet zijn, is overigens niet verwonderlijk, want bewakingsvideo’s mogen niet langer dan een korte tijd bewaard worden, tenzij er strafbare feiten op staan.

Aan het einde van de middag blijkt Geenstijl.nl een bericht te hebben geplaatst. Over de journalistieke kwaliteit laat ik me maar niet uit. Andere media blijven nu niet meer achter. Tijdens de Politieke Avond gonst het rond. Voorafgaand aan de besluitronde (de eigenlijke raadsvergadering) komen de fractievoorzitters op eigen initiatief bijeen. Geen van de aanwezigen is van plan om hier een politieke kwestie te maken. Dat lijkt mij terecht en ik vraag in het belang van onze stad enige terughoudendheid in publieke uitlatingen.
De onderwerpen rampenbestrijding, begroting van de veiligheidsregio en de toekomst van het Nijmeegs Klantencontactcentrum, die vandaag in de raadskamer met mij worden behandeld, weten nu niet iedereen te boeien. Jammer, maar begrijpelijk.