dinsdag 4 september 2007

3 en 4 september

Vandaag weer enkele ambtelijke overleggen, het gebruikelijke maandagmenu. Met wethouder Hannie Kunst heb ik tegenwoordig een tweewekelijks overleg over zaken die ons beiden bezighouden en die we beiden ook erg belangrijk vinden: stadspromotie en ‘citymarketing’, evenementenbeleid, toerisme, internationalisering en economische ontwikkelingen. We kijken terug op de Stadsbrunch van gisteren. Misschien niet een gigantisch volksfeest geworden, maar wel aan de doelstellingen voldaan, dus we zijn tevreden. Het is tenslotte niet niets dat, ondanks de ochtendregen, zo’n 6000 mensen hebben meegedaan.
In een interview met een blad dat gelieerd is aan 52Degrees spreek ik met passie over de noodzaak van permanente stedelijke innovatie. En dat is wat er nu in Nijmegen gebeurt. We versterken de waardevolle kanten van de stad (historie, groen, tolerant en creatief klimaat, kennis- en zorginstellingen) en zorgen voor nieuwe mogelijkheden en openingen, van Koers west tot Waalsprong, van de 2de stadsbrug tot topsportlocaties, van expatbeleid tot verdere ontwikkeling van het Winkelsteegh-gebied (daar moeten we nog eens een nieuwe naam voor verzinnen).

’s Middags de opening van het academisch jaar aan de Radboud Universiteit. In het Gymnasion een bomvolle (sport-)zaal. Rector Magnificus Bas Kortmann laat een vlammend protest horen tegen de voorgenomen bezuiniging op het vaste onderzoeksbudget van de universiteiten. Dat pakt voor Nijmegen slecht uit. Ik ondersteun de bezwaren van de verzamelde universiteiten en heb samen met de burgemeesters van 5 andere universiteitssteden bij minister Plasterk geprotesteerd. Ik hoor dat de minister vandaag in Utrecht Radboudvoorzitter Roelof de Wijkerslooth en mij heeft beschuldigd van het najagen van het “ kleine eigenbelang” . Een gotspe zou ik zeggen, want waar zijn De Wijkerslooth en ik eigenlijk voor aangesteld? De jaarlijkse openingsrede wordt ditmaal uitgesproken door schrijver (en natuurkundige) Kader Abdolah. Wat een geweldige spreker! Hij vertelt hoe hij niet ondanks maar juist dankzij zijn beperkingen schrijver is kunnen worden. Dat vormt een mooie les. Niet minder indrukwekkend is de toespraak van studente Sarar Noor, 12 jaar geleden uit Afghanistan gevlucht en nu als moslima na een journalistieke studie in het gereformeerde Kampen studente religiewetenschappen aan onze katholieke universiteit. Zij is een verrijking van Nijmegen. En dat geldt overigens ook voor de 9de jaars studente Roline (eerst politicologie en nu bijna klaar met geneeskunde, dus dat mag) die met haar band optrad tussen de toespraken. Wat een talent en wat een fantastische stem.

’s Avonds eerst een bijeenkomst van VNO-NCW in wijnfort Lent over de economische ontwikkeling van de regio Arnhem –Nijmegen en onze samenwerking. Collega Pauline Krikke, gedeputeerde Marijke van Haren, regiovoorzitter Jaap Modder en ik geven braaf antwoord op vragen van Kamer van Koophandel- voorzitter Ronald Migo. Deelname burgemeester De Graaf aan het VNO NCW-debat op 3 september 2007 Een volle zaal hoort dat wij positief zijn over de samenwerking en over de kansen, maar we moeten het wel concretiseren. En oppassen dat we niet alleen maar in stadsregiotermen denken bij acquisitie en marketing. Arnhem en Nijmegen zijn meer herkenbare en beter te ‘verkopen’ producten dan een bestuurlijk nuttige maar voor burgers en bedrijven abstracte stadsregio.
IJzersterk merk in onze regio is in ieder geval de Vierdaagse. Na de sessie in Lent spoed ik mij naar de Vereeniging voor een brainstorm met wethouder Kunst en vertegenwoordigers van de Stichting Vierdaagse en van het ACBN. We hadden al voor de geslaagde editie van 2007 met elkaar afgesproken om verder te denken over meer samenwerking en nieuwe mogelijkheden om de Vierdaagse optimaal te benutten. Als de coƶperatieve sfeer van vanavond de komende jaren wordt doorgezet, gaan we een mooie tijd tegemoet.

4 september
Aan de lengte van de collegevergadering kan ik nog afleiden dat de vakantie maar net voorbij is. Het aantal inhoudelijk lastige onderwerpen is beperkt, maar dat geeft juist weer meer ruimte voor gesprek. Volgende week zal het wel weer volle bak zijn, net als de raadsvergadering die vorige week nog 10 minuten duurde en volgende week waarschijnlijk meer dan het tienvoudige. Het college luncht op dinsdagen altijd op mijn kamer, samen met de voorlichter en de notulist. Er is natuurlijk geen officiƫle tafelschikking maar het is opmerkelijk dat iedereen als vanzelf een vaste stek inneemt, als krachtens een woordeloze afspraak. Mensen zijn gewoontedieren, dat zal het zijn.

Onder leiding van waarnemend burgemeester Rob Persoon komt het college van Mook en Middelaar op bezoek, we spreken voornamelijk over verkeer en infrastructuur, de bereikbaarheid van deze mooie Limburgse gemeente is nu eenmaal mede afhankelijk van de congestie in en om Nijmegen.

’s Avonds een sfeervol diner in Chalet Brakkestein ter gelegenheid van het afscheid van mijn Nijmeegse voorvoorganger Ed d’Hondt als voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis. De stichting exploiteert samen met de Radboud Universiteit het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis dat al sinds jaar en dag de parlementaire naoorlogse historie vastlegt in prachtige boeken en ook scoort met het altijd geruchtmakende Jaarboek. Het bestuur bestaat, naast de voorzitter, uit leden van de Eerste en Tweede Kamer en de Nijmeegse historicus Hardy Beekelaar fungeert als secretaris. Ed heeft in 10 jaar ontzettend veel voor het CPG betekend en niet alleen de parlementaire geschiedschrijving maar ook de Nijmeegse universiteit grote diensten bewezen. Ik ben trots dat ik niet alleen als burgemeester in zijn voetsporen ben getreden maar nu ook als voorzitter. Ter gelegenheid van zijn afscheid verschijnt een fraai boekje met een beschrijving van 12 naoorlogse bijzondere kamerdebatten. Het slothoofdstuk beslaat het debat over de gekozen burgemeester op 22 maart 2005 in de Eerste Kamer. Ik lees het ’s avonds laat thuis met gemengde gevoelens.