dinsdag 25 september 2007

24 en 25 september

Twee heidagen van het Nijmeegse college, die in grote harmonie verlopen. Omdat we om verschillende redenen de tussenliggende avond niet gezamenlijk kunnen doorbrengen, vergaderen we in de buurt van Nijmegen, wel zo gemakkelijk. Het is een voormalig en nu gerenoveerd schoolgebouwtje op het landgoed van Jachtslot de Mookerheide geworden. Prachtige omgeving, die inspirerend werkt voor de klussen die het college moet klaren.
We spreken intensief over de stadsbegroting die we over enkele weken zullen indienen. Belangrijk onderdeel daarvan is ook de inzet van Nijmeegse middelen in de aanpak van prachtwijk Hatert. Nog steeds is onduidelijk hoeveel geld er vanuit Rijk en corporaties naar Hatert toe zal stromen en wie daar vervolgens zeggenschap over zal hebben: gemeente, corporaties of beide? Het wordt tijd dat Ella Vogelaar duidelijkheid verschaft.
We staan ook uitgebreid stil bij het zogenaamde Kansenboek, dat naast de fysieke component ook een sociale doelstelling kent. Hoe kunnen we door de visie op ruimtelijke invulling van wonen, werken, cultuur, recreatie en sport ook sociale verhoudingen versterken? Stimulerende discussies die ongetwijfeld ook een vervolg zullen krijgen in de raad.

Maandagavond terug in Nijmegen voor een seniorenberaad, het overleg met de fractievoorzitters. De rest van de avond breng ik samen met o.a. de burgemeesters van Tiel en Groesbeek op mijn werkkamer door. Wij voeren sollicitatiegesprekken om een nieuwe algemeen directeur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, tevens regionaal brandweercommandant te vinden. Goede kandidaten maar nog geen match.

Dinsdagochtend doen we op de Mookerheide de reguliere collegeagenda af. Daar zit onder meer de door mij geïntroduceerde Brandweerbrief bij, een jaarlijkse beleidsnotitie voor de raad over de ambities van de brandweer en een overzicht van wat er is bereikt. Ik vind het belangrijk dat de raad zich intensief betrokken weet bij veiligheid in de stad.
’s Middags praten we over de interne verhoudingen en samenwerking in het college en hoe we onze werkwijze verder kunnen verbeteren. Ik hoor soms van collega’s in het land de verschrikkelijkste verhalen over wethouders die elkaar naar het leven staan of hoe achterdocht en wantrouwen de relaties tussen collegeleden, burgemeester en gemeentesecretaris bepalen. Vaak gaan ruzies dan over de kleinste dingen. Na 9 maanden kan ik zeggen dat wij daar in het Nijmeegse geen last van hebben. De sfeer is goed, er is een gezamenlijke doelstelling en er bestaat respect voor ieders belangen.

Tussen het vergaderen door maken we een mooie tocht over het landgoed, bijzonder om de plekken te zien waar in 1574 de Spaanse legers die van de Oranjes in de pan hakten. Eeuwen later werden nog resten van ruiters, paarden en voetvolk opgegraven. In de laatste wereldoorlog is hier overigens weer stevig gevochten, de plek trekt het kennelijk aan. Daarna worden we nog even ingewijd in de kunst van het boogschieten. Merkwaardig hoe mijn pijlen steeds een afwijking naar links vertonen.

Dinsdagavond het tweede deel van de raadsbehandeling van de Perspectiefnota. De sfeer is af en toe wat geïrriteerd, ook al omdat er door de opzet van de raadsvergadering uiteindelijk toch te weinig tijd lijkt te zijn om alle langskomende onderwerpen stevig uit te discussiëren. Ik stel mij voor volgend jaar twee avonden helemaal vrij te maken voor de Perspectiefnota. Het gaat immers om de Algemene Beschouwingen over de Nijmeegse politiek en daar mag best wat meer tijd en ruimte voor worden gemaakt. Het debat bleef nu een beetje hangen.