dinsdag 11 september 2007

10 en 11 september

Maandag weer van ’s ochtends tot eind van de middag op mijn werkkamer met de gebruikelijke ambtelijke overleggen. Ook komt de voorzitter van de onderzoekscommissie uit de raad over Novio en andere verbonden partijen even buurten. Albaer Hillen lijkt mij de ideale zorgvuldige en gewetensvolle voorzitter. Dat blijkt al uit het feit dat hij mij als raadsvoorzitter van het proces op de hoogte houdt.
Aan het einde van de middag breng ik een kennismakingsbezoek aan het woonwagencentrum Teersdijk. Ik word door leden van de werkgroep die betrokken zijn bij de komende herstructurering rondgeleid. De wagens zijn, op uitzonderingen na, nauwelijks meer als zodanig herkenbaar. Het is dat ik weet dat er wielen onder zitten, maar ik had het niet kunnen raden. Gastvrij word ik ook in één van de ‘chalets’ onthaald op koffie en taartjes. Ik luister vandaag vooral en hoor over de geschiedenis, over het stigma dat de bewoners van het centrum vaak hebben in andermans ogen en over de woonwensen voor de toekomst. Ik heb respect voor deze woonvorm en voor de bewoners. Veiligheid is voor mij echter wel een sleutelwoord. Volgende week zullen we het daar op de informatieavond over de herstructurering uitgebreid over hebben.

’s Avonds het Radboudsdiner in kasteeltje Heijendaal, georganiseerd door de senaat van hoogleraren. Inmiddels zitten daar veel bekenden bij. Senaatsvoorzitter (en eminent hoogleraar huisartsenkunde) Van Weel, rector Kortmann en ik worden ondervraagd en doorgezaagd over de verbinding tussen stad en universiteit. Ook hier scoort de focus in de stadspromotie op onze 2000 jaar geschiedenis goed.

Dinsdag ben ik grotendeels in Den Haag. Eerst is er een lunch die door de voorzitters van VNO NCW en MKB Nederland aan oud-ministers van de afgelopen jaren wordt aangeboden. Bernard Wientjes en Loek Hermans spreken warme woorden, waarvan ik betwijfel of ze die ook bezigen over het huidige kabinet. Ik zie veel voormalige collega’s weer en praat uitgebreid bij met Johan Remkes, met wie ik twee jaar een ministerie deelde.
Daarna op een terras aan het Lange Voorhout een ontmoeting met de partijvoorzitter van D66, Ingrid van Engelshoven. De partij staat er nu niet direct florissant bij, al doet Alexander Pechtold het prima in de Kamer. Ingrid vraagt de betrokkenheid van oudgedienden zoals ik en die krijgt ze.
Daarna in het VNG-kantoor een gesprek met de leiding van het programmabureau Veiligheid, dat mij als komend voorzitter van het Veiligheidsberaad ondersteunt. Het wetsvoorstel over de Veiligheidsregio’s dat Guusje ter Horst naar de Kamer heeft gestuurd, vraagt veel werk en lobby.

Foto van het diner met de kamerledenAan het einde van de middag verzamelen de burgemeesters van de Gelderse grote gemeenten en de commissaris van de Koningin zich in Dudok voor de jaarlijkse ontmoeting met Kamerleden van diverse partijen die ofwel uit het Gelderse komen of onze provincie in hun portefeuille hebben. Goede opkomst van CDA, PvdA en VVD en D66 en veel oude bekenden. Fred de Graaf, Pauline Krikke, Tineke Netelenbos (waarnemer in Ede), Clemens Cornielje en ik rouleren tussen de dinertafels en weten onze boodschappen over infrastructuur, cultuur, universiteit, stadseconomie, veiligheid en leefbaarheid tussen de smakelijke gerechten kwijt te raken. Al met al een succes, deze lobbyavond. Bij het afscheid geef ik Pauline een pamflet dat ik in de garderobe aantref. Een pleidooi voor een Haags nationaal historisch museum. Dat kan ze over een paar jaar in een vitrine in Arnhem leggen…