woensdag 31 oktober 2007

31 oktober

Om 7.30 uur weg uit Nijmegen om op tijd in Den Haag te zijn. De vaste Kamercommissie voor BZK houdt een rondetafelgesprek over de komende wet op de veiligheidsregio’s. Ik vertegenwoordig de voorzitters van de veiligheidsregio’s en geef samen met onder meer enkele commissarissen van de koningin, collega Schneider van Haarlem en diverse brandweer- en politiechefs mijn visie op de nieuwe wet. Ik ben daar positief over, het is duidelijk dat de veiligheidszorg van brandweer, ambulancevoorziening en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen een krachtige regionale structuur nodig heeft en dat, als de ramp de gemeentegrenzen passeert, er knopen moeten worden doorgehakt. Dat moet dan de voorzitter van de regio doen, die ook korpsbeheerder is. De commissarissen van de koningin denken daar natuurlijk anders over, die vinden dat bij uitstek hún taak. Liever niet, er wordt al genoeg gepolderd in veiligheidsland, de provincie hoeft er niet bij als we het met de lokale bestuurders goed afkunnen. Ik proef dat dit een discussiepunt in de Tweede Kamer gaat worden.

Terug in Nijmegen het Adviescollege politie en het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De begroting van het politiekorps is in tijden van minder geld geen gemakkelijke opgave. Ook spreken we over het lopende onderzoek naar de regionale dekking van acute brandweerzorg.

Aan het einde van de middag hoog bezoek uit Gaziantep, Burgemeester De Graaf ontvangt de gemeentedelegatie uit Gaziantep in het stadhuis van Nijmegen op 31 oktober 2007 onze ‘zusterstad’ uit het oosten van Turkije. Gaziantep is niet alleen nog veel ouder dan Nijmegen, maar ook veel groter; de zesde stad van Turkije telt ongeveer 1.3 miljoen inwoners. De Gouverneur (verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid) en de rechtstreeks gekozen burgemeester maken hun opwachting in onze Trêveszaal. We wisselen zoals dat gaat woorden en cadeaus uit. Het valt me op dat burgemeester Güzelbey veel woorden gebruikt om duidelijk te maken dat Turken en Koerden in zijn stad vreedzaam samenleven en dat de PKK, die hij omschrijft als een terroristische organisatie, geen enkele steun heeft.

’s Avonds de Politieke Avond. Die begint met een uitgebreid debat in de raadskamer over het borrelbeleid. GroenLinks wil af van de borrel na afloop van elke raadsvergadering en heeft daar zelfs een uitgebreid persbericht over gemaakt. Ik heb niet de indruk dat de Nijmeegse raad zich extravagant gedraagt. Maar ik heb nu eenmaal een liberale inslag en drink graag een glas mee. De raadsvergadering zelf handelt over heroïneverstrekking, balletschoolperikelen, zwembaden, buslijnen in Hengstdal, taalonderwijs en andere onderwerpen die het niveau van borrelpraat overstijgen. Om 24 uur thuis.