woensdag 10 oktober 2007

9 en 10 oktober

Dinsdag ben ik de hele dag buiten Nijmegen, woensdag een gedeelte. Eerst heb ik dinsdagochtend een afspraak op het kantoor van de VNG in Den Haag met het hoofd van het programmabureau Veiligheidsregio’s, Winrie de Boer. Het programmabureau ondersteunt ambtelijk het landelijk Veiligheidsberaad.

Daarna als een haas naar het Binnenhof voor de regeringslunch ter gelegenheid van het staatsbezoek van de Duitse Bondspresident Köhler. Hij is al eens eerder in Nederland op bezoek geweest, in 2004, maar toen voor een korte kennismaking. Als vicepremier haalde ik hem toen op van vliegveld Valkenburg en begeleidde hem naar paleis Noordeinde. Dit keer ben ik als burgemeester van één van de steden in de grensregio’s uitgenodigd. Ik zie bij de ontvangst in de Trêveszaal ook de collega’s van Enschede, Venlo en Heerlen. Omdat het lang duurt voordat iedereen netjes aan de president en de koningin wordt voorgesteld, heb ik ruim de tijd om andere genodigden te spreken. Andre Rouvoet bijvoorbeeld die mij duidelijk maakt dat de gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij hun Centra voor Jeugd en Gezin vormgeven, al dan niet geïntegreerd in een Veiligheidshuis. Bij verschillende hoge ambtenaren van Buitenlandse Zaken dring ik aan op meer Haagse belangstelling voor en coördinatie van de grensoverschrijdende samenwerking in de oostelijke en zuidelijke regio’s. Nu ontbreekt een Haagse ‘eigenaar’. Ronald Plasterk herinner ik aan de afspraak dat wij binnenkort komen pleiten voor de Joris Ivensstichting. De lunch zelf is in de Ridderzaal en duurt met al die mensen en al die lakeien die moeten afruimen en opdienen wel erg lang. Het valt me op dat Jan Peter Balkenende zijn tafelrede in voortreffelijk Duits afsteekt. Een echte Rijnlander…?

Het is al voorbij half vier als we Den Haag verlaten om naar Brussel te rijden. Woensdagochtend in alle vroegte heb ik een ontmoeting met de eurocommissaris voor regionaal beleid, vandaar dat we dinsdagavond in Brussel overnachten. Door de files doen we er een kleine drie uur over. Ik gebruik de avond om op bezoek te gaan bij de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU, Tom de Bruyn. We eten in zijn prachtige residentie en praten over politiek, buitenlandse zaken, Europa en (geen) referendum, Brussel, Den Haag en natuurlijk over Nijmegen.

De volgende ochtend vroeg (6.45 uur) aan het ontbijt in het hotel en daarna naar het Berlaymont-gebouw, de grote kolos van beton en glas waar de Europese Commissie is gehuisvest. Dankzij de vroegere contacten tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU in 2004 krijgt onze kleine delegatie, naast mij bestaande uit collega Petra van Wingerden, de Arnhemse wethouder Rita Weeda en stadsregiovoorzitter Jaap Modder de kans op een ‘meet and greet’ met de Poolse Eurocommissaris Danuta Hübner. Zij is in 2005 al eens in Nijmegen en Arnhem geweest en prijst nu onze regio als een ‘frontrunner’. We hopen natuurlijk ook in de komende periode veel middelen uit de structuurfondsen te krijgen en dan is een positief beeld bij de commissaris zelf wel zo handig. Omdat we vandaag de nadruk leggen op de creatieve kant van de regio, bied ik haar namens de delegatie een prachtige jurk aan die uit de Europese vlag is gemaakt door de Arnhemse ontwerper Jac.Volkmans.

Om 8.30 uur ga ik samen met Berrie Schattenberg naar het Europees Parlement, waar het op dit vroege uur al een ware bijenkorf is. We ontmoeten er Europarlementariër Maria Martens. Maria is sinds begin van dit jaar delegatieleider van het CDA in het EP en schuift ook wekelijks aan bij het BPO (bewindspersonenoverleg) van die partij in Den Haag. Ze is Nijmeegse, handig voor de contacten. Overigens heeft ze net een prijs gekregen als beste ‘MEP’ voor ontwikkelingssamenwerking, mooi. Aansluitend een kopje koffie met D66-ster Sophie In ’t Veld, die in het EP zich vaak druk maakt over de aantasting van privacy. We spreken over het recente rapport van de commissie-Bosma, waar ik deel van uitmaakte.

Om 11 uur in het Brusselse Huis der Provincies, waar de stadsregio Arnhem-Nijmegen een plekje heeft gekregen. Daar vindt een presentatie plaats in het kader van de Europese week van de steden en regio’s. Veel belangstelling van Europese ambtenaren en adviseurs, maar ook van vertegenwoordigers van andere steden en regio’s uit tal van landen. Vier boomlange modellen showen even zovele jurken, dit keer niet alleen de Europese vlag, maar ook de kleuren en symbolen van Arnhem, Nijmegen en de stadsregio. Die van Nijmegen is natuurlijk de mooiste. Burgemeester De Graaf tijdens zijn toespraak bij de Euregio in Brussel op 10 oktober 2007 Ik houd een korte inleiding over de creatieve kracht van onze steden, daarna volgt een snel gemonteerd filmpje en Jaap Modder sluit af met een paar mooie statements over de ambities in onze regio. Je weet natuurlijk nooit wat het oplevert, maar wil je in Brussel wat halen, dan moeten ze wel weten wie je bent en wat je kan. Volgens mij slagen we vandaag daar goed in, met dank aan de mensen die zich in de voorbereiding hebben ingespannen.

Aan het begin van de middag terug naar Nijmegen en zeeën van tijd in de auto om te bellen en stukken af te doen. Ik krijg een telefoontje van Rita Verdonk, of ik iets kan doen aan de snelheidsmaniakken op de Nijmeegsebaan. Ze heeft van mensen op Werkenrode daar klachten over gekregen. Zeker Rita, maar het is daar Groesbeek dus ik zal het mijn collega doorgeven. Als ik terugben in Nijmegen volgen een interview met radio Gelderland, een achtergrondgesprek met Rob Jaspers van de Gelderlander, bijpraten met gemeentesecretaris Pier Eringa over diverse onderwerpen en de voorbereiding van de raadsvergadering met griffier en plv. griffier. In de Raadskamer debatteren de fracties over de noodzaak om een aparte vertrouwelijke commissie Veiligheid in te stellen. Zelf vind ik het prettig omdat ik zo in uitzonderlijke gevallen de gelegenheid heb om in volstrekte vertrouwelijkheid informatie met de fractievoorzitters te delen en waar nodig verantwoording af te leggen. Een heel enkele keer zal dat nodig zijn, denk aan zaken rond beveiliging, radicalisering enz.

In de raadsvergadering wordt dit voorstel vervolgens aangenomen met de stemmen van GroenLinks en D66 principieel tegen. Een lange vergadering met veel onderwerpen en met emoties. De verzamelde oppositie schiet het in het verkeerde keelgat dat het college pas deze week het voornemen om een zwembad op de Kwakkenberg te realiseren naar buiten heeft gebracht. Een motie van afkeuring aan het adres van Paul Depla volgt, maar wordt met ruime meerderheid verworpen. Het lijkt mij een zware reactie maar er zit kennelijk veel onvrede onder. Ik neem mij voor om daar met verschillende fractievoorzitters over te spreken.