vrijdag 19 oktober 2007

18 en 19 oktober

De donderdag begint met een vroege ontvangst van de visitatiecommissie die de kwaliteit van ons politiekorps beoordeelt. De commissie bestaat uit deskundige politie- en justitiemensen en wordt geleid door oud-burgemeester van Enschede Jan Mans. De commissie vraagt de beheersdriehoek het hemd van het lijf. Korpschef Henk van Zwam heeft goede antwoorden paraat. Aan het eind van de middag krijgen we het oordeel.

Het tweede deel van de ochtend besteed ik aan een werkbezoek aan onze Nijmeegse welzijnsinstelling Tandem. In de open wijkschool aan de Fanfarestraat in Neerbosch Oost krijg ik tekst en uitleg over de voorzieningen aldaar, we bezoeken in de wijk een integratie- en een jongerenproject en spreken tijdens de wandeling onder meer over de succesvolle aanpak van problemen rond het Tubaplein. Aan een snelle lunch praat ik met de directie van Tandem over de resultaten van welzijnswerk en de moeilijkheid om die effectief te meten.

’s Middags woon ik het eerste deel van een mooi concert in de Vereeniging bij. Het concert van jeugdige winnaars van het Prinses Christinaconcours wordt door de Sociale Verzekeringsbank aangeboden aan AOW-gerechtigden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van deze ‘steun van Drees’. Virtuoze jongens en meisjes achter de vleugel, aan de strijkstok en op de trompet. Het deel na de pauze laat ik lopen om tijd te winnen voor gesprekken op het stadhuis. Aan het einde van de middag weer naar het politiebureau om het verdikt van Mans aan te horen. Het korps Gelderland-Zuid doet het goed en heeft knappe prestaties geleverd de afgelopen jaren. Hoewel er nog het nodige op stapel staat, is het korps nu ook gebaat bij stabiliteit en mag er nog ietsje extra worden geïnvesteerd in verbindingen binnen het korps en met de buitenwereld. Het klinkt ons bekend in de oren, we zitten op de goede weg.
’s Avonds loop ik met mijn broer de Zevenheuvelenweg op en af, een goede training voor november. Komende week ben ik een aantal dagen in Normandië en de heuvels daar vormen een mooie ‘hoogtestage’.

Vrijdagochtend eerst een overleg om de brief aan de raad over De Drie Gezusters vast te stellen. De maatregelen die nu zijn genomen, moeten herhaling voorkomen.
Er moet nog het een en ander aan gebeuren, maar met wat ambtelijke inzet en telefonisch overleg tussen de andere afspraken door, moet het lukken om de brief vandaag nog, dus vóór de herfstvakantie, naar de raad te sturen.
Om 10 uur open ik in Sanadome het internationaal congres over digitale borstkanker-screening. Een geweldig belangrijk onderwerp omdat borstkanker steeds vaker voorkomt en optimale screening doorslaggevend kan zijn om levens te redden. Het UMC St. Radboud is een voortrekker op dit gebied.
In Hemmen, gemeente Overbetuwe, komt de burgemeesterskring Nijmegen en omstreken bijeen. Op mijn verzoek praten we onder meer over de citymarketing van Nijmegen. Die heeft immers een directe relatie met èn gevolg voor de omliggende gemeenten. De collega’s kunnen zich gelukkig alles voorstellen bij de focus die ik aan de Nijmeegse gemeenteraad heb voorgesteld: die van de historie, de oudste stad van Nederland, al meer dan 2000 jaar bruisende stad. Ook het Rijk van Nijmegen is rijk aan historie. En natuur niet te vergeten. Ik feliciteer Paul Wilbers van Ubbergen met zijn groenste dorp van Nederland.

Tot slot van de week en overgang naar een weekje herfstvakantie heb ik met medewerker Berrie Schattenberg nog een gesprek op Economische Zaken in Den Haag met de wnd DG Industrie en Regionaal Beleid, Bert de Vries. Het gaat over de wenselijkheid om structureel aandacht te schenken aan de steden in de grensregio’s als motoren van grensoverschrijdende economische ontwikkeling. Ook wil ik graag dat de rijksoverheid steden als Nijmegen een beetje ondersteunt in ons expats-beleid. De nota’s in Den Haag staan vol van het belang van een goede opvang van buitenlandse kenniswerkers maar zonder concrete hulp. Wordt vervolgd.

Aan het einde van de middag hoor ik op de radio van het overlijden van Jan Wolkers. Al die aardse en bloemrijke zinnen uit de boeken van mijn jeugd keren terug in mijn hoofd. Thuis hebben we een zeefdruk van Wolkers hangen, een abstract venster van blauwe en witte vlekken. Afscheid van een held van vroeger, treurig.