dinsdag 16 oktober 2007

15 en 16 oktober

Maandagochtend ben ik op bezoek bij twee ministeries. Eerst op Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Guusje ter Horst heeft het idee dat het rijk nog wat kan leren van de organisatie en politieke sturing van gemeenten. Haar ambtenaren houden nu gesprekken met praktijkdeskundigen. Ik ben het met de minister eens en pleit al jaren voor ontkokering in de rijksdienst en sturing door een kernkabinet, zoals een college van B&W dat in de stad doet: collegiaal en niet ieder voor zich de behartiger van dienstbelangen.
De minister is zelf verrassend genoeg op werkbezoek in Suriname (niet echt binnenlandse zaken) maar de secretaris-generaal praat me bij over alle actualiteiten. Daarna op VROM een overleg met broodjes met directeur-generaal León van Halder en mijn collega van Dordrecht Ronald Bandell. Minister Vogelaar wil in het kader van het Antillianenbeleid één of meer moeilijke wijken op Curaçao ondersteunen om zo de trek van toekomstloze jongeren naar Nederland te beperken. Ze vraagt daar hand- en spandiensten van onze beide steden voor. Een goed initiatief waaraan wij graag willen bijdragen.

Op de terugweg naar Nijmegen het wekelijkse gesprekje met De Brug. Ik besluit dit keer het hufterig gedrag op straat aan de orde te stellen. Sommige gemeenten kennen symbolische gedragsregels of ‘stadsafspraken’. Ik weet niet of dat voor Nijmegen echt zou werken. In ieder geval is belangrijk dat politie en toezichthouders letten op de manier waarop mensen met elkaar omgaan en dat we ons er steeds tegenaan bemoeien. Ik krijg soms mailtjes van mensen die ongelooflijk grof worden behandeld, uitgescholden, bespuugd, alleen maar omdat ze iemand wijzen op een verkeersregel. Sommigen denken dat de straat van hen is en intimideren gewone mensen. Waar mogelijk moeten we dat aanpakken, ook al is er niet altijd sprake van strafbare feiten.

’s Middags een paar ambtelijke overleggen, onder meer over de regionale brandweer en ambulancezorg. Aan het begin van de avond eet ik een hapje met CDA-fractievoorzitter Rob Bloem, pas anderhalf jaar in de politiek maar toch al een beeldbepalend raadslid.

Dinsdagochtend eerst mijn wekelijkse overleg met gemeentesecretaris Pier Eringa, daarna collegevergadering. Onder meer de inspraaknota staat op de agenda. Ik heb uiteindelijk gekozen voor een uiterst korte nota die aan de raad wordt aangeboden. Inspraak serieus nemen en goed organiseren betekent nog niet dat je er boekwerken over moet volschrijven.
Aansluitend aan de collegevergadering spreken wethouder Paul Depla en ik met ambtenaren over de bevindingen met betrekking tot het gebruik en de bouwkundige condities van De Drie Gezusters aan de kop van de Molenstraat. De feiten wijzen uit dat in 2006 en de eerste maanden van 2007 er te weinig is gedaan met signalen die er wel degelijk waren. Pas sinds eind mei 2007 werd er adequaat gehandeld. Vanaf die tijd werd ook het bestuur (burgemeester en wethouder bouwen) pas op de hoogte gesteld. Vóór de herfstvakantie moet alles op een rijtje staan en de raad worden geïnformeerd.

In het tweede deel van de middag springt het college collectief op de fiets voor een tocht door de Waalsprong. We fietsen over de Snelbinder, staan stil bij de voorgenomen dijkteruglegging, praten over de eventuele verplaatsing van de kinderboerderij nabij het verzorgingshuis in Lent, kijken naar het tracé van de tweede stadsbrug en de daarbij behorende verkeersafwikkeling, rijden door de nieuwbouwwijk en langs de sportvelden en bezoeken het kersverse wijkcentrum De Ster, waar alles in gereedheid wordt gebracht om over twee weken met de lessen van de basisschool te beginnen. De Waalsprong is volop in ontwikkeling en straalt vitaliteit uit, nogal een verschil met sommige andere vinexlocaties in het land. ’s Avonds woon ik een etentje bij dat de afsluiting vormt van een dag cursus voor de medewerkers van representatie, receptie en kabinet. De cursus werd verzorgd door Henrik de Groot, vroeger protocolchef van Binnenlandse Zaken. Zo te merken heeft hij voor nieuwe inspiratie gezorgd.