maandag 14 mei 2007

14 mei

Maandag is gebruikelijk de dag van ambtelijke overleggen, maar vandaag begin ik met minister Vogelaar. In het kader van haar 100 dagen – tour bezoekt ze de mooie Nijmeegse wijk Hatert. Hoewel het mij nog steeds niet duidelijk is waarom juist Hatert door de minister is uitverkoren om prachtwijk te worden, zijn wij natuurlijk wel blij met alle aandacht. Ella Vogelaar heeft er duidelijk zin in en gooit zich met verve in het wijkbezoek. Als minister voor Wonen, Wijken en Integratie is zij ondergebracht bij VROM, maar tegelijkertijd ook mijn op-opvolgster als verantwoordelijke voor het Grotestedenbeleid. Wat ik tijdens mijn periode als een gemis ervoer, nl. dat grotestedenbeleid en integratie niet in één portefeuille zaten, heeft zij kunnen herstellen. Gelukkig maar, integratie kan onderdeel zijn van Binnenlandse Zaken, van Onderwijs, van VROM of van Welzijn (VWS), maar liever niet van Justitie. Integratie en Vreemdelingenbeleid waren in ieder geval een ongelukkige combinatie en dat kwam niet alleen door Rita Verdonk.

Ella weet waar ze over spreekt, ze is al goed ingewerkt. Onder mijn voorganger als minister, Roger van Boxtel, leidde ze de taskforce Integratie, dus de aandachtswijken zijn voor haar geen terra incognita. Ik hoop wel dat de minister snel duidelijkheid geeft over wat we voor Hatert kunnen verwachten en hoe zich dat verhoudt tot de lopende afspraken in GSB. Als wethouder Hannie Kunst en ik weer afscheid nemen van de minister na een boeiend gesprek met docenten van de Hatertse open wijkschool De Klumpert, stappen wij in de dienstauto en zij op de fiets. Verschil moet er zijn.

Veel gesprekken gaan vandaag over veiligheid, onder meer het overleg met de gezagsdriehoek en aansluitend het bestuurlijk overleg met NEC. De samenwerking met bestuur en directie van NEC loopt goed, we worden of zijn het over veel (uiteindelijk) eens, bv. over preventief supportersbeleid. Alleen het alcoholbeleid is een stevig discussiepunt. Voorzitter Vincent Paes en directeur Jacco Zwart pleiten voor versoepeling van het zero-beleid op de tribunes. Ik voel daar niets voor, net als politie en OM. Supporters kunnen meer dan genoeg drinken voor en na de wedstrijd en in de pauze, daar hoeft niet ook nog bier tijdens het voetballen zelf bij. De meeste wedstrijden zijn bovendien niet op tijdstippen dat je vanzelf hevig naar alcohol zou moeten verlangen. De NEC-bestuurders zijn niet blij met deze ‘klare lijn’, maar leggen zich er node bij neer. We ondertekenen het samenwerkingsconvenant voor de komende jaren.

’s Avonds bezoeken gemeentesecretaris Pier Eringa en ik de presentatie van het programma 07-08 van Stadsschouwburg en Vereeniging. Mooie voorproefjes van een spannend seizoen in een overvolle zaal. Zelf ben ik erg onder de indruk van Gare du Nord, jazzy muziek met een fantastische zangeres. Aan het eind van de avond moet ik het podium op om uit de bek van een lieve hulphond een opgerold programmaboekje te vissen. Gelukkig heb ik een kluifje bij me gestoken. Zo’n hond maakt nog eens wat mee. Zo’n burgemeester ook.