vrijdag 30 maart 2007

30 maart

In het Afrika-museum houdt de politie Gelderland-Zuid een managementdag. Als korpsbeheerder kom ik ’s ochtends een paar uurtjes langs. Onderdeel is dat mensen elkaar wat beter leren kennen. In een leuk groepje vertellen verschillende politiemannen en –vrouwen mij over hun ambities en wat zij belangrijk vinden in het leven. Op mijn beurt geef ik ook wat van mijzelf bloot. In mijn loopbaan heb ik heel lang met en voor de politie gewerkt: bij de directie Politie van Binnenlandse Zaken, in de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden Politie (de Van Traa-enquete), als fractievoorzitter en minister en vorig jaar nog als adviseur. Een rode draad dus; ik voel me dan ook zeer betrokken bij het korps.

Verbazingwekkend hoeveel de kranten de dag na het nieuws al te weten zijn gekomen. De verdachte staat met naam en toenaam al te kijk en tal van andere details zijn naar boven gehaald. Wie zijn toch die “bronnen bij justitie en politie”…?

Verschillende interviews vandaag en een paar vergaderingen. Ik ga ook even naar het Open Huis, dat deze week 35 jaar bestaat en taart uitdeelt aan belangstellende burgers. Burgemeester De Graaf tijdens zijn bezoek aan het 35-jarige Open Huis in de Stadswinkel Op de reprint van de Gelderlander van 1972 wordt uitvoerig verhaald van de opening van de Molenpoortpassage, waar het Open Huis toen een plek in kreeg. Onderaan de pagina staat ook een foto van de aangifte van de geboorte van het prinsje Pieter Christiaan. Mijn vader overhandigt onder toeziend oog van premier Biesheuvel een fraaie prent van het Valkhof aan de gelukkige vader. Zou Professor Pieter die nog ergens hebben hangen?

Ik breng voorts een bezoek aan het fraaie pand van Galerie Marzee aan de Lage Markt en wordt rondgeleid langs alle prachtige en spannende sieraadkunst. De gemeente gaat een reserve ambtsketen laten maken, vandaar. ’s Avonds eet ik een hapje met Marcel Wintels, de voorzitter van het college van bestuur van de HAN, niet de kleinste hogeschool van het land. Leuk gesprek, inspirerende vent. Daarna spreek ik een bijeenkomst van Gelderse raadsleden en griffiers toe over de invloed van de gemeenteraad en van raadsleden. Zelf spreek ik liever over het gezag van de raad. Als coalitie en oppositie elkaar in de raad niet voortdurend naar het leven staan en af en toe eendrachtig samenwerken, kan elke raad een groot gezag ontwikkelen. En individuele raadsleden vergaren gezag als ze zich beperken tot wat echt belangrijk is en daarbij zoveel mogelijk onafhankelijk durven te denken. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, weet ik uit eigen ervaring.

Vrijdag ben ik grotendeels buitengaats. Eerst in Kleve voor het dagelijks bestuur (Vorstand in het Duits, veel effectiever taalgebruik) van de Euregio Rijn & Waal. Daarna via een korte stop in Nijmegen naar Den Haag voor een lange vergadering van de Adviescommissie Informatiestromen Veiligheid. Boeiende discussies over de wijze waarop opsporings- en inlichtingendiensten omgaan met dataverzamelingen, welke grenzen de privacy hierin stelt en wat het verschil is tussen informatie en intelligence. ’s Avonds mis ik Paul Depla op NOVA-Den Haag, ik zie alleen de aftiteling. Gelukkig zie ik Paul nog genoeg in Nijmegen.