dinsdag 27 maart 2007

26 en 27 maart

Soms valt er niet zoveel boeiends te beschrijven op een dag. Zoals deze maandag die geregeerd wordt door de “PO”-tjes. Dat zijn periodieke overleggen met groepjes ambtenaren over onderdelen van het gemeentelijk beleid. Ik heb PO’s over burger en bestuur, over veiligheid, over strategie, representatie en communicatie, over politie, over brandweer en over de regionale brandweer, want dat is weer wat anders. Er zijn ook vaste overleggen met de korpschef van de politieregio Gelderland-Zuid en met de regionale “driehoek” (dan schuift ook de hoofdofficier aan), maar die heten dan weer geen PO.
De onderwerpen zijn allemaal relevant, maar er valt voor een weblog niet zoveel over te vertellen. Een lange dag op mijn burgemeesterskamer, dat is het wel zo’n beetje.

’s Avonds eet ik bij Tijn en Agnes Kortmann op de Heilig Landstichting. We kennen elkaar sinds 1981 toen Tijn als hoogleraar staatsrecht de plotseling overleden fameuze Frans Duynstee opvolgde. Ik was bij Duynstee assistent aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en werd Tijn’s eerste zelfbenoemde wetenschappelijk medewerker. We hebben ondanks de zeer verschillende politieke inzichten de vriendschap altijd onderhouden. Maar ja, volgens hem ik ben eigenlijk een KVP-er in het diepst van mijn gedachten… Agnes is naast een boel andere dingen ook lid van de regionale commissie die mij in mijn hoedanigheid als korpsbeheerder adviseert over de afdoening van klachten over de politie Gelderland-Zuid.

Ik mis de Woutertapes deel 2, zoals ik ook al deel 1 miste. Mis ik werkelijk wat? Ik bewonder de transparantie van de PvdA, hoewel ik vermoed dat er ook wel een tikje ijdelheid van de held van het verhaal bij zat. Iedereen dacht immers dat die campagne een ware triomftocht zou worden en dat de film een historisch document zou zijn van een nieuwe Camelot.
Het is mij in vroegere tijden ook wel eens gevraagd, een schrijvende of filmende journalist die gedurende langere tijd een ongecensureerd kijkje in de keuken mag nemen. Ik heb het altijd afgehouden; het wordt toneelspel of het wordt beschamend, een tussenweg is er bijna niet. In ieder geval is het nooit de hele waarheid. Als het echt belangrijk is mag de camera er niet bij of wordt er gemaild of gebeld buiten het bereik van het journaille. Politici zijn net mensen…

Na onze wekelijkse collegevergadering brengen we dinsdagmiddag een bezoek aan het mobiliteit opleidingscentrum dat in hechte samenwerking is opgezet door het ROC en verkeersopleiding Wesseldijk. Zeer de moeite waard. Zo mag ik even in een simulator mijn rijvaardigheid testen. Op een haar na ram ik een virtuele vrachtwagen.

Tussen de bedrijven door houd ik contact met hoofdofficier van justitie Remco van Tooren en districtschef Aart Garssen. Gedurende enige tijd al weet ik dat een verdachte van de moord op Louis Sévèke is aangehouden in Spanje. De zaak lijkt behoorlijk sterk. Vandaag komt betrokkene in een verkorte uitleveringsprocedure naar Nederland en vervolgens naar Nijmegen. We plannen een persbijeenkomst in de loop van de volgende dag. Justitie en politie willen vanzelfsprekend de verdachte eerst horen