woensdag 7 maart 2007

5 en 7 maart

5 maart Ministers en Kamerleden hebben de neiging om over alles en nog wat opinies te hebben en te beslissen. Ook over onze mooie stad. Het is dus belangrijk om de Haagse politici goed te kennen en ze op tijd aan hun jasje te trekken als onze belangen in het geding zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het geld voor wijkverbeteringen, aan medewerking bij de bouw van de donjon, de verkeersinfrastructuur. Ze moeten ook het gevoel hebben welkom te zijn in Nijmegen, want dat zijn ze. Ongeacht hun politieke kleur (hoewel dat natuurlijk wel zijn grenzen kent). Daarom probeer ik, als het zo uitkomt, zowel in Den Haag als hier de contacten warm te houden.

Vandaag is een mooie dag daarvoor. ’s Ochtends parkeert een grote, op aardgas rijdende, bus aan de rand van het Valkhofplein. Femke on tour, staat er met levensgrote letters op. De leider van GroenLinks is in town, dus loop ik van het stadhuis even naar het Valkhof om haar te begroeten. Burgemeester De Graaf ontmoet Femke Halsema (GroenLinks) tijdens de campagne van GroenLinks voor de provinciale statenverkiezingen Als een volleerd standwerkster prijst ze op een geïmproviseerd podiumpje langslopende kiezers haar waren aan. Net als toen ik vroeger zelf op de kiezersmarkt stond, vraag ik mij ook nu af of dit zoden aan de dijk zet. Maar ja, baat het niet, het schaadt ook niet. Femke en ik spreken af dat ze in iets rustigere tijden op werkbezoek komt. Er is veel in Nijmegen dat de moeite van het zien en weten waard is.

Dezelfde middag doet ook Jan Peter Balkenende op campagnetour Nijmegen aan. Hij brengt een bliksembezoek aan het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Het is hopelijk bekend dat ik geen CDA-er ben, maar niettemin ga ik even een half uurtje langs. Een goed contact met de premier is niet alleen plezierig, maar ook nuttig. In zijn kielzog zie ik bovendien in kort bestek een paar fraaie innovaties in het CWZ, zoals heuse kraamsuites. Laat nou uitgerekend het pas geboren meisje in het wiegje waar Balkenende zich over buigt Femke heten. Kan geen toeval zijn.

In Den Haag is ’s avonds de afscheidsreceptie van de afgetreden minister Henk Kamp van Defensie. Als oud-collega is het natuurlijk leuk om hem en zijn vrouw Linda de hand te schudden. Maar ik spreek er ook ambtenaren, journalisten, kamerleden en bewindslieden. Ze willen allemaal weten of Nijmegen leuk is. Nijmegen is erg leuk, vooral als Den Haag een beetje meewerkt aan onze ambities. Kom maar kijken en help ons. De nieuwe staatsecretaris van Justitie Nebahat Albayrak bedankt voor de Mariken-chocolaatjes die wij alle leden van Balkenende IV vorige week stuurden. Tijdens het debat over de regeringsverklaring schijnt heel vak K van Nijmegen te hebben gesmuld. Ik ben een fan van Nebahat. Ze is een harde werkster en heeft sinds ze Kamerlid was haar dubbele nationaliteit ingezet om de integratie binnen de Turkse gemeenschap te bevorderen. De aanval van Wilders maakt haar alleen maar meer gemotiveerd. Goed zo! Als burgemeester van Nijmegen zal ik regelmatig met haar te maken krijgen.

7 maartVandaag zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. Ik heb, ondanks de inspanningen van veel partijen, niet de indruk dat het erg leeft in onze stad. ’s Ochtends ga ik langs een paar stembureaus om de sfeer te proeven. Burgemeester Thom de Graaf brengt een bezoek aan stembureaus tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 7 maart 2007 Zowel in het woonzorgcentrum Nijevelt als in de sporthal in Lent is de opkomst bijzonder matig. Veel mensen die komen stemmen, zijn op leeftijd. Voor hen is stemmen nog steeds een democratische plicht, ook al staat de provincie ver van ze af. Voor jongere mensen is het kennelijk een stuk moeilijker om gemotiveerd te raken. Ik vrees dat we de 50% niet zullen halen. Op het stembureau in het stadhuis heerst hetzelfde beeld.
Een journalist van Radio 1 vraagt mij of de kostbare opkomstcampagne van de provincie Gelderland niet weggegooid geld is geweest. Dat vind ik niet. We moeten er alles aan doen om de interesse van de kiezers te wekken, zelfs al levert het weinig op.

Vanzelfsprekend krijg ik ook de vraag of de verkiezingen voor de provincie niet beter afgeschaft kunnen worden. Daar gaat een burgemeester natuurlijk niet over, maar mijn antwoord is nee. Zolang er in de provincie macht wordt uitgeoefend over burgers, variërend van de inrichting van het landelijk gebied tot de jeugdzorg en vervoersbeleid, moeten de kiezers er zich over kunnen uitspreken. Ondertussen doet de zwakke legitimatie van de provincies natuurlijk wel steeds krachtiger de vraag rijzen naar de toekomst van het middenbestuur. Grotere provincies, sterkere (stads-)regio’s, minder regionale bemoeienis met grote steden? Het regeerakkoord is er volslagen onduidelijk over. Benieuwd wat Guusje ter Horst er van vindt.

Wat natuurlijk ook knelt, is dat steeds meer zaken over de grenzen van de gemeenten heen worden georganiseerd zonder dat er overeenkomstige democratische controle bestaat. De hele middag heb ik in een nieuwe brandweerkazerne van Tiel vergaderingen voorgezeten van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio en het Adviescollege van de Politieregio Gelderland Zuid.. Hartstikke belangrijk en er gebeuren goede zaken, maar wel een tikje moeizaam dat al dat goede bestuur alleen maar heel indirect kan worden aangesproken.

Vandaag ook mijn eerste bestuurlijke overleg met het Actief Comité Binnenstad Nijmegen, de organisator van de Vierdaagsefeesten. Het ACBN gaat al meer dan 3 decennia terug en is onvoorstelbaar belangrijk voor Nijmegen. De pioniers Nico Grijpink en John Bertine mogen met eerbied worden herdacht, zij stonden aan de wieg van een openluchtevenement dat zijn weerga in Europa niet kent. De bijzondere verhouding en samenwerking tussen het ACBN en de gemeente is sinds vorig jaar vastgelegd in een convenant. Belangrijk is dat we voor de dezelfde belangen staan: een prachtige week voor de Nijmegenaren en bezoekers van heinde en ver, topamusement, een veilige stad en een positief, inspirerend beeld van Nijmegen, dat ook de rest van het jaar mensen naar onze stad lokt.

’s Avonds mag ik het EPN, het platform van de informatiesamenleving, toespreken over digitaal overheidsbestuur, het zgn. E-government. Daar is iedereen nogal ontevreden over, maar zelf ben ik positief gestemd. Kijk eens waar we vandaan komen! Vier jaar geleden waren er nog gemeenten zonder eigen website, was er nog geen begin van regels voor zgn. basisregistraties, was er geen Burgerservicenummer, moest de slag naar een moderne Gemeentelijke Basisadministratie nog worden ingezet en was landelijk niet meer dan 35% van alle publieke dienstverlening via internet verkrijgbaar. Nu zitten we boven de 65%. Vroeger moesten we toegeven dat de Belgen het beter deden, nu zijn de rollen omgekeerd. Maar het kan altijd beter, ook in Nijmegen. Digitalisering, zoals dat heet, is geen doel op zich, maar een middel om de burgers nog beter te bedienen en minder reden tot klagen te geven.
Door de moderne stemcomputers is de uitslag van de statenverkiezingen al snel bekend. In Nijmegen heeft de SP het goed gedaan, net als in de rest van het land.