woensdag 4 juli 2007

4 juli

Woensdagmiddag was ik in Wassenaar ter gelegenheid van de installatie van mijn goede vriend Jan Hoekema tot burgemeester aldaar. Een D66-er in een overwegend blauw-liberale gemeente. De VVD heeft er sinds 2006 geen meerderheid meer, maar dat komt niet omdat de inwoners plotseling links zijn geworden. Een liberale afsplitsing, geheten Wat Wassenaar Wil, heeft de macht gegrepen en is nu de grootste partij. Dat Jan Hoekema, beslist geen rechtse Democraat, door de raad werd aanbevolen was verrassend maar ook zeer verdiend.

Een burgemeester van Wassenaar is per definitie een heer van (en op) stand. Vrouwelijke burgemeesters hebben ze daar nog niet gehad. De burgemeester resideert in een balzaal in het prachtige raadshuis De Pauw en woont in een iets verder gelegen ambtsvilla. Dat ze daar nog een (uit de kluiten gewassen) ambtswoning hebben, in tegenstelling tot nagenoeg alle andere gemeenten, valt wel te begrijpen. Voor een modale burgemeester is een beetje huis in Wassenaar nu eenmaal niet te betalen.

De installatie geschiedt op zeer chique wijze, alle heren van raad en college in strak pak, alle dames een Ascot-achtige hoed op en de burgemeester met familie aan de grens van de gemeente opgehaald in een koetsje. Er was een commissie van in- en uitgeleide en de griffier las met luide stem de akte van eedaflegging voor. Vermakelijk en fraai, maar geef mij maar de informele warme Nijmeegse manier. Aardig was dat de raad mij had gevraagd als partijgenoot en oud-collega Kamerlid tijdens de buitengewone raadsvergadering te spreken, samen met de Haagse en Leidse burgemeesters Deetman en Lenferink en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans. Tijdens de voorbereiding bleek overigens dat via Google geen enkel verband tussen Wassenaar en Nijmegen te leggen was, anders dan dat Wassenaarse schoolklassen en dameskringen wel eens een uitstapje naar Nijmegen ondernemen. Kortom, twee vrienden in twee verschillende werelden…

’s Avonds is de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces. We zijn gelukkig redelijk op tijd klaar, en nadat ik iedereen een fijne vakantie heb gewenst, kunnen we aan de borrel!