vrijdag 14 december 2007

13 en 14 december

Tijdens een crisis of ramp in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid die de grenzen van een gemeente te buiten gaan, is de burgemeester van Nijmegen ‘coördinerend burgemeester’. Dat wil zeggen dat het Regionaal Beleidsteam onder mijn voorzitterschap staat. Als het langer dan een paar uur duurt wissel ik deze functie af met een andere burgemeester, in dit geval de collega van Tiel, Steven de Vreeze.

Het ongeval met de Apachehelikopter en de daardoor veroorzaakte stroomstoring in de Bommeler- en Tielerwaard levert zo’n overschrijdende crisis op. Er zijn maar liefst vijf gemeenten getroffen: Maasdriel, Zaltbommel, Lingewaal, Neerrijnen en (een deel van) Geldermalsen, allemaal zitten ze zonder stroom. Het crisiscentrum is in Nijmegen gevestigd en daar is ook het Regionaal Operationeel Team en de Operationeel Leider. Dit ROT vormt het zenuwcentrum, daar komt alle informatie binnen en daar zijn alle diensten vertegenwoordigd, van brandweer en politie tot gemeenten en GHOR. Ook Defensie en NUON hebben nu hun vertegenwoordigers paraat.

Het ROT verzamelt alle informatie, overlegt met de diensten ter plaatse en adviseert het bestuur. In het beleidsteam (RBT) zitten de burgemeesters van de betrokken gemeenten (of hun loco’s), politiechef, brandweercommandant, regionaal geneeskundige functionaris en coördinerend gemeentesecretaris. Als coördinerend burgemeester leid ik dit team. Daar nemen we besluiten over uiteenlopende zaken als de beschikbaarheid van politietoezicht, noodopvang, toewijzing van noodaggregaten, informatie via de rampenzender en stellen we de hoofdlijn van de communicatie vast.

Het is veel werk achter de schermen en de tientallen medewerkers die rond de klok in en voor het ROT en het RBT werken, zorgen er voor dat in deze lange stroomloze dagen heel veel zaken adequaat geregeld zijn. Zij vormen als het ware de backoffice, terwijl de mensen in de gemeentehuizen en bureaus ter plaatse de zichtbare frontoffice vormen. Dat is ook een goede rolverdeling. De mensen in Kerkdriel zijn niet geïnteresseerd in coördinatoren in Nijmegen, zij willen hun eigen burgemeester zien en horen.

Woensdagnacht en donderdagmiddag pak ik tussen de bedrijven door een paar uurtjes slaap. De rest van de tijd ben ik op het crisiscentrum aanwezig. Donderdagavond rijd ik met Pier Eringa naar de Bommelerwaard en zie ik met eigen ogen hoe onheilspellend donker het daar is. In het gemeentehuis van Maasdriel praat ik met het lokale crisisteam. Ook nemen we een kijkje op de donkere lege markt van Zaltbommel. Aan de dijk langs de Waal kan ik ook de reparatiewerkzaamheden van NUON ter plaatse aanschouwen. We hebben aan het begin van de nacht goede hoop dat het leed binnen enkele uren geleden is. Dat blijkt helaas te optimistisch.

Ook vrijdag vraagt de stroomstoring nog veel aandacht. ’s Middags komen de gemeentelijke bestuurders nog één keer in overleg bijeen. We stellen de tekst van een nieuwsbericht aan alle inwoners van de gemeenten vast en bereiden ons er op voor dat van de inwoners en de diensten mogelijk nog een zware nacht wordt gevergd. Ondertussen gaat op onderdelen ook het gewone werk door. Besprekingen met de burgemeesters van Culemborg en Buren over de verdeling van de politiesterkte, overleg van de beheersdriehoek, een ontvangst van het bestuur van SIRE op het stadhuis en Burgemeester De Graaf tijdens het Nieuwscafé op 14 december 2007 een interview met stadsredacteur Rob Jaspers in het nieuwscafé van De Gelderlander. Een prettig gesprek.

Om 19.30 uur komt de boodschap dat de stroom weer is aangeschakeld en dat weldra alle huishoudens weer licht en warmte zullen hebben. Tijd om maar eens van het weekend te genieten.