donderdag 3 juni 2010

3 juni

Burgemeester De Graaf op bezoek bij het VWTDonderdag 3 juni was ik te gast bij het Veiliger Wijk Team (VWT) in de Meijhorst en maakte met het team een fietstocht door de wijk. Dit team, bestaande uit één politieagent en twee toezichthouders, is dagelijks zichtbaar en herkenbaar aanwezig in de wijk. Het VWT spreekt mensen aan op gedrag (zwerfvuil, geluidsoverlast, agressie), maar maakt ook gewoon een praatje. Om te horen wat er speelt in de wijk en waar eventuele knelpunten liggen.

De Meijhorst is er in het afgelopen jaar behoorlijk op vooruitgegaan, vinden ook de bewoners. Het is er schoner, rustiger en men voelt zich er veiliger. Er zijn minder problemen met jongeren en mensen durven gewoon weer over straat.

Deze ommekeer - vorig jaar waren er nogal wat overlastproblemen - is mede te danken aan de inzet van het Veiliger Wijk Team. Het VWT werkt! Zelfs zo goed, dat het er ook 's avonds op straat rustig is."En dat moet ook vooral zo blijven, vinden de bewoners. "De situatie van voorheen willen we niet terug. Ieders inzet moet erop gericht zijn dat het hier prettig vertoeven is. We moeten elkaar blijven aanspreken, zeker ook met de zomer in aantocht, als iedereen elkaar buiten tegenkomt. Want onbekend maakt onbemind en dat wil niemand hier. Ook de jongeren niet." Ik ben het roerend met de bewoners eens.