vrijdag 5 februari 2010

1 februari - 5 februari

Burgemeester triavium.jpg
Donderdag 4 februari heb ik een symposium over Cochleaire Implantatie geopend in het Triavium. Een cochleair implantaat biedt aan dove en zeer slechthorende mensen de mogelijkheid weer iets te horen. Het symposium werd gehouden omdat inmiddels al 20 jaar ervaring is opgedaan met implantatie bij kinderen. In de zaal zaten vooral KNO-artsen, audiologen, leerkrachten voor doven en slechthorenden en gebruikers van Cochleaire Implantatie.

In de middag heb ik het symposium 'Kennis van kanker, zorg voor patiënten' geopend ter gelegenheid van Wereldkankerdag in het auditorium van het Radboud Ziekenhuis. Dit symposium had een speciaal karakter omdat het tevens het startmoment is van een nieuw oncologisch centrum, het Radboud Universitair Centrum voor Oncologie (het RUCO) dat 2013 haar deuren opent. Het Centrum voor Oncologie bundelt de oncologische poliklinieken, dagbehandeling en screening tot één multidisciplinair centrum in één goed toegankelijk gebouw.
In het fimpje hieronder staat de volledige toespraak die ik er hield.